دانلود پایان نامه

به شكل مفيدي به طور پيوسته با مغازه هاي گلفروشي ساخته مي شود.
4 ـ 2 ـ 19 ـ فروشگاه هاي مردانه و مدروز
براي اينكه مشتري خودش لباس را انتخاب كند ، البسه در روي سكوهاي سرخود ايستاده و يا در روي قفسه هاي ديواري به نمايش گذاشته ميشود ؛ براي ارائه ي خدمات به مشتري ، لباسها در كابينت هاي شيشه اي يا آويزان و يا در ويترينهاي مخصوص گذاشته ميشود.
شکل4 ـ 11: فروشگاههاي مردانه و مدروز
ترتيب فروشگاه بايد قابل انعطاف باشد و تجهيزات آن قابل حركت بوده و اندازه ‎ي اتاق تعويض لباس 2000 ـ1500 ميليمتر باشد.
4 ـ 2 ـ 20 ـ مغازه ي كفش فروشي
يك جا پا براي دو صندلي لازم است. .وجود فرش مطلوب است. .آينه هاي ديواري در ارتفاع كمتر بايد نصب شود . قرار داشتن محل فروش و انباري در يك طبقه بسيار خوب است.انباري كه به جلو باز ميشود.
4 ـ 2 ـ 21 ـ پارچه فروشي
پارچه غالباً به همراه لباسهاي آماده ، زير پوشها ، لوازم مد روز ، كالاهاي بافته شده فروخته ميشود . اين نوع كالا بايد به شكل جذاب مرتب شود و روشنايي موجود رنگهاي حقيقي آنها را به نمايش بگذارد. ارتفاع قفسه ها نبايد بيشتر از 2200 ميليمتر باشد و بايد بدون قدم برداشتن قابل دسترسي باشند ؛ ارتفاع ايده آل 1500 ـ 500 ميليمتر است . سطوح قفسه ها بايد صاف بوده و پارچه در روي آن به راحتي بلغزد و نبايد پارچه را بگيرد .
4 ـ 2 ـ 22 ـ سلف سرويس
فروشگاههاي سلف سرويس غالباً اغذيه فروش ،داروخانه و محل فروش ساير انواع مواد غذائي و خانه داري هستند .كاركنان اين نوع فروشگاه اساساً كار توصيه ي غذا به مشتريان و كمك به ايشان ، دريافت پول و پركردن مجدد را به عهده دارند و در صورت امكان امر سرويس سريع اغذيه ي گوشتي و لبني را انجام ميدهند.همه ي كالاها از پيش بسته بندي شده و بر چسب خورده اند و كاملاً در معرض ديد مشتريان قرار داده شده اند (به استثناي اغذيه تازه كه آن هم به ندرت اتفاق مي افتد).نسبت فضاهاي فرعي به فضاي فروش متغير است و بين 60 % براي فروش و2200 ـ%40براي كارهاي فرعي و 48 % براي فروش و 52 % براي امور فرعي تغيير ميكند .عرض گذزگاهها 2500 ميليمتراست.
ورود مشتريان از كنار چرخ دستي يا كالسكه ها و خروج از بغل صندوق پرداخت صورت ميگيرد. كار پركردن اغذيه در قسمتهاي خالي شده ،توسط دستياران انجام ميپذيرد.
شکل4 ـ 12: اجرای فروشگاه هاي سلفسرويس
امر مراقبت و پاييدن ضرورت دارد.تعداد صندوقهاي دريافت پول بر حسب اندازه ي فروشگاه تغيير ميكند و بستگي به نرخ فروش كالا در هر متر مربع دارد و اين موضوع مطابق با سياست داد و ستد كنترل ميگردد.
4 ـ 2 ـ 23 ـ فضاهاي تفريحي
فضاي تفريحي مورد نياز در اين مجموعه عموما عبارتند از سالن بيليارد ، تنيس روي ميز ، بازيهاي كامپيوتري و بازيهاي پرتحرك و استفاده از وسايل سبك و بادي جهت خردسالان .
سالن بازيهاي كامپيوتري ، با توجه به رشد روزافزون بازيهاي كامپيوتري پيشبيني يك فضا براي اين منظور ضروري است. با توجه به اينكه كل فضاهاي تفريحي به صورت يك مجموعه عمل خواهد كرد ،لذا به واحدهاي گيشه فروش بليط و احيانا بوفه نياز خواهد بود .
4 ـ 2 ـ 24 ـ بخش خدمات
در اين مجموعه سعي شده است تا تمامي خدمات مورد نياز استفاده كنندگان اعم از مالكان واحدهاي تجاري ، شركتهاي مستقر در دفاتر اداري و همچنين خريداران و مراجعين به مجموعه فراهم گردد. فضاهاي بخش خدمات عبارتند از : پاركينگ ، سرويسهاي بهداشتي ، كافي شاپ ، رستوران غذاهاي آماده (ساندويچي) وغذاهاي سرد.
4 ـ 2 ـ 25 ـ پاركينگ
اهميت پاركينگ در شهرها بخصوص در شهرهاي بزرگ امري است انكار ناپذير. البته اهميت اين مساله در مركز شهر بسيار بيشتر از ساير نقاط يك شهر مي باشد .اندازه متوسط سطحي كه براي پاركينگ يك اتومبيل در نظر گرفته ميشود حدود چهارده متر مربع است . متوسط سرنشين اتومبيل در شهرها غالبا كمتر از دو نفر مي باشد . يعني براي هر سرنشين اتومبيل بطور متوسط 7 متر مربع از سطح شهر براي پاركينگ لازم است .موضوع مهم ديگري كه بايد در نظر گرفته شود آن است كه با افزايش تعداد اتومبيل نمي‎توان فقط رانندگان را در نظر داشت بلكه هر چقدر تعداد اتومبيل افزايش يابد باز تعداد زيادي از مردم بدون اين وسيله بوده و بايد روشي انتخاب نمود كه استفاده از امكانات موجود براي همه افراد اعم از دارنگان اتومبيل يا بدون اتومبيل بطور يكسان مسير گردد .همانطور كه قبلا گفته شد اندازه محل هاي پارك در پاركينگ بستگي به اندازه اتومبيلهايي دارد كه ممكن است از آن پاركينگ استفاده كنند كه البته اين اندازه بسيار متغير است . در اروپا كه اغلب اتومبيلهاي معمولي طولي كمتر 4 متر را جهت محلهايي كه براي پارك در نظر گرفته مي‎شود انتخاب ميكنند .
4 ـ 2 ـ 26 ـ رستوران‎ ها و كافي شاپ ‎ها
رستوران‎هابايدطوري طراحي شوند كه چيدن ميز و صندلي با ترتيبهاي مختلف در آن امكانپذير باشد .بهتر است كه ستونها در نزديكي گروه ميزها و يا در گوشه آنها باشد. براي درب هاي سرويس ميان رستوران و آشپزخانه يك راهرو ي آكوستيك تامين شود .مسير دسترسي براي ميهمانان بايد طوري طراحي گردد كه با مسير سرويس اشتباه نشود. عرض گذرگاه سرويس در صورت عبور ميهمانان و چرخ دستي از آنان ، نبايد کم باشد.
عامل محيط در طراحي رستوران بسيار مهم است. دكوراسيون يا تزئينات و روشنايي بايد به صورت يك مجموعه يكپارچه باشند . فضا هاي بزرگ و منظم را بايد به محوطه هاي كوچك تر و نزديك تر تقسيم كرد و در صورت لزوم ، اين كار را با استفاده از جدا كننده هايي با ارتفاع مختلف و مشخصات تزئيني گوناگون انجام ميدهند .
رستوران سلف سرويس : يك پيشخوان سلف سرويس طويل وجود دارد. گاه ميزي باز با موقعيت گرم و سرد جهت سرو گوشت پخته ، سبزيجات و شيريني ‎ها فراهم است. آماده سازي ، پخت و پز و كار شستشو در آشپزخانه انجام مي گيرد.
فست فود14: غذا از پشت ميز پيشخوان سرويس شده و يا توسط مشتري به ميز برده ميشود . با احتساب ميز پيشخوان براي هر 1 در نظر گرفته ميشود . /5 – 2/ نفر مساحتي معادل 20 كافه تريا فضاي تريا جهت سرو نوشيدني و شيريني جات در نظر گرفته شده است . انواع نوشيدنيها و تنقلات شامل چاي ، نوشابه ، آبميوه ، قهوه ، كيك و شيريني و ديگر تنقلات پرطرفدار سرو ميشود .600و براي ميز چهار نفره 1100 * اندازه حداقل ميزها براي كافه تريا و امثال آن مي باشد . براي ميز دو نفره ابعاد 600*600انتخاب ميگردد .
فود کرت 15رستوران : با ايجاد رستوراني جهت غذاهاي بين المللي، مشتريان با دنياي متنوعي از غذاها از سراسر دنيا آشنا خواهند شد. 3 الي 4 نوع غذا از چندين ملل مختلف انتخاب شده و به مقدار نه چندان زياد،از هركدام طبخ شده ،آماده جهت پذيرايي مشتريان ميگردند.
4 ـ 2 ـ 27 ـ بانكها
شرايط ساخت يك بانك بسيار گوناگون بوده و به نوع كاري كه بانك انجام ميدهد بستگي دارد . (يك بانك در كنار يك خيابان شلوغ با تعداد زياد ارباب رجوع يا بانكي كه كار آن انجام سرمايه گذاريها و شراكتهاي بزرگ است) به طور كلي عملكرد يك بانك كنار خيابان پرداختن يا گرفتن پول به صورت هاي گوناگون از طريق صندوق است. روشهاي انجام اين كار بايد تا حد امكان سريع ، امن و ساده باشد .
ارباب رجوع ها از خيابان وارد بانك ميشوند. سپس از يك لابي عبور ميكنند و به هال بانك وارد ميشوند. در هال بانك صندلي‎ هايي براي انتظار ارباب رجوع‎ ها همچنين ميزهاي كوچكي براي نوشتن قرار داده شده است .اين ميزها بسته به نحوه ي فعاليتي كه ميتواند بر آنها انجام شود اشكال گوناگوني دارند. ميزهاي دفتر داري و كارمندان حسابداري معمولا پشت كانتر بانك قرار ميگيرند ، معاملات در اين قسمت ثبت ميشود و طرفين معامله در اينجا قرار داد ميبندند امروز هركدام از صندوق داران ميتوانند با رايانه‎ ي خود از موجودي و جزئيات حساب ارباب رجوع ها آگاه شوند .ساير قسمتهايي كه به ارباب رجوع ها سرويس ميدهند نظير اتاق مديران ، بخش كارت اعتباري و ساير قسمتهاي رسيدگي مستقيما ( با يك پيش فضا) با هال اصلي بانك در ارتباط هستند و يا اينكه به طبقه ي بالا منتقل ميشوند .اگر بانك اتاق امانت داشته باشد ، راه آن با يك پارتيشن ار هال اصلي بانك جدا ميشود. يك طبقه پايين تر مسير آن پس از عبور از قسمت آن در يك اتاق حفاظت شده با نرده قرار ميگيرد. در بانكهاي كوچكتر اتاق گاوصندوق به دو قسمت تقسيم ميشود. يك قسمت براي استفاده ‎ي بانك و يك قسمت براي ارباب رجوع ها ، در بانك اين قسمت ها از هم جدا ميشوند . اداره ي حفاظت امانت در جلوي ورودي گاوصندوق قرار دارد و يك پله ي مستقل به هال اصلي بانك دارد ( وياآسانسورهاي امنيتي ) ديگرفضاي زير زميني بايد پله ‎ي جدا داشته باشند .اين فضا ها ميتوانند شامل اتاق هاي مخفي ، انبارها ، اتاق تاسيسات تهويه و گرمايش و سرمايش و تاسيسات مخابراتي و الكتريكي باشند .
از بانكهاي مدرن و امروزي به پلان باز گرايش و توجه خاص وجود دارد. منظور از پلان باز گرايش به ايجاد اتاقهاي بيشتر براي كارفرما ها ميباشد تا ايشان احساس آسايش بيشتري داشته باشند. از وقتي وجود شبكه‎هاي محافظ عظيم غير ضروريست. فضاي وسيعي ميتوان براي استفاده ارباب رجوع ها پيشبيني كرد. در سالهاي اخير در طراحي بانكها اهداف زير در نظر گرفته ميشوند :
يك محيط فروشگاه مانند :
• فضاهاي تمام شفاف و شيشه اي و حريم هاي باز براي ايجاد دعوت كنندگي بيشتر
• عرضه ي خدمات بسان كالاهايي كه بايد توسط كارمندان در يك محيط دوستانه و جذاب به ارباب رجوع ارائه شود .
• ايجاد فضاهاي بيشتر براي ارباب رجوع كه با استفاده ‎ي بهينه از رنگ و نور طراحي ميشوند. همچنين ياستفاده از مواد مناسب و اشياء در نظر گرفته شده براي كارفرما ميتوان فضاهاي انتظار و همچنين اتاقهاي ملاقات خصوصي مناسبي ايجادكرد (اطلاعات معماری نویفرت).
4 ـ 3 ـ اصولي پيرامون مراكز خريد
معرفي محوطه پياده رو ، انقلابي بود كه پيشروان طراحي مراكز خريد به وجود آوردند و امروز بازرگانان و مشتريان اين موضوع را به خوبي پذيرفته اند. اين مطلب روشن شده است كه عبور اتومبيل از وسط محوطه مركز خريد به هيچ وجه صحيح نيست زيرا هر قدر عبور و مرور اتومبيل در اين محوطه كمتر باشد داد و ستد بيشتر است. خريد فقط واقعا معني عميقي را در بر دارد. محيط خريد بايد آنقدر « خريد تفريح است » رفع حوائج روزانه نيست و شعار اين كه جذاب باشد تا فعاليتي كه به منظور خريد انجام ميگيرد براي مشتريان لذت بخش باشد و بيشتر براي خريد وقت صرف كنند و ميل به بازگشت دوباره به مركز خريد برايشان بوجود آيد .براي بهره مندي حداكثر از پنانسيل اين فضا‎ها ، راه‎هاي پياده رو نبايد فقط راههاي باريك بين مغازه ها باشد بلكه بايد محيط هاي لازم شهري را بوجود آورند .
اين ها بايد فرصتهايي براي فعاليتهاي چند جانبه را ارائه دهند،بايد محيط هايي پر رفت و آمد ، هيجان انگيز ، پر جلوه و مملو از تنوع و علاقه مندي باشند . اين محيط ها پيادهرو را لذت بخش ميكند و بايد در آنها محلهايي براي استراحت بوجود آورند،بايد در محوطه اطراف خريد ديدني هاي لذت بخش قرارگيرد و براي تمام احساسهاي مشتري پاسخ مناسبي در نظر گرفته شود . مانند : پوشش گياهي مطلوب،موسيقي،آبنما،پيكره و نقاشي كه جزئي از كمپوزيسيون كلي است .
ايجاد رستورانهاي هواي آزاد بدون شك بستگي به وضع آب و هواي مناسب دارد ولي ميتوان با ايجاد تسهيلاتي از قبيل سايه بان،بادشكن،حرارت تشعشعي كف وغيره مقدار بهره برداري فعلي آنها را افزايش داد مشكل سرويس غذا را ميتوان با ايجاد سلف سرويس حل كرد ، پوششهاي سبك و سايه بانهاي رنگارنگ اين رستورانها منظره

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید