دانلود پایان نامه

هاي زيبا ايجاد ميكند .
مصالح و ايجاد سقف كاذب در پارتيشن » در انتخاب مصالح روشهاي ساختماني به منظور ايجاد ديوارهاي جدا كننده فروشگاه هاي فردي ، بايد يك سيستم قابل تغيیري ايجاد كرد. ولو آنكه اجاره طويل المدت باشد ، بايد انتظار داشت يك يار مستاٌجرين بخواهد محل كار خود را توسعه دهد ، ديگري بخواهد محلكار خود را واگذار نمايد. بنابراين به عنوان ديوار باربر استفاده كرد،بلكه بايد آنرا از موادي و به نوعي ساخت كه به آساني « پارتيشن » نبايد از بتواند نقل و انتقال داده شده و مجددا به كار گرفته شود. سقف كاذب نيز بايد به ترتيب سرويسها و راه پله ها و ….بدقت مطالعه شود .
در بسياري از مراكز خريد ، ويترينها و محلهاي ورودي در سراسر حريم ساختمان،همجوار قسمت پاركينگ با پياده رو قرار ميگيرد،عملكرد معماري نوعي است كه عبور گاهها را از آفتاب ، باران ، برف ، باد در سرتاسر حريم حفاظت ميكند اين معرف يكي از مهمترين اقداماتي است كه طرح مركز خريد به منظور تسهيل فعاليتهاي خريد انجام ميدهد .براي دستيابي به هدف حفاظت مشتريان،بسياري از عوامل معماري را ميتوان به كار گرفت . ميتوان از سرپوشيده هاي ستون دار يا معلق استفاده كرد و يا انتخاب عمق هاي متغير براي سقف معلق و تغيير ارتفاع كه به طور منطقي در قسمتهاي مختلف پيدا شده و همچنين با بكار بردن مصالح روشهاي ساختماني مناسب و استفاده كردن از رنگهاي مطبوع و ایجاد،اتمسفر جالبي را بوجود آورد .
سقف خيلي كوتاه از نظر ديد خارجي نيز نامناسب و بد و در مقايسه با ارتفاع نسبتا زيادي كه برخي قسمتها در مركز پيدا خواهند كرد ، مغازه را بي اهميت جلوه خواهد داد و نتيجتاٌ به زيبايي مركز نيز لطمه مي‎زند .
عمق ساختمان عمق ساختمان به چند عامل بستگي دارد. اگر تسهيلات سرويس در زير يا در سطحي غير از همكف باشد ، در اين صورت تمام سطح همكف را ميتوان بفروش اختصاص داد. در اين صورت عمق ساختمان ميتواند كمتر از وضعي باشد كه در آن تسهيلات سرويس نيز در همكف قرار دارد . زيرا در اين صورت عمق بيشتري براي بارگيري ، انبار ، محل كارمندان و ادارات لازم است. در مراكزي كه بيشتر مغازه ها داراي دو در است ( يكي به طرف پاركينگ و ديگري به طرف پياده رو ) عمق بيشتري بايد در نظر گرفته شود .ساختماني كه داراي تعداد زيادي فروشگاههاي كوچك است عمق كمتري ميخواهند تا آنكه فروشگاههاي بزرگ دارد . به اين ترتيب عمق ساختمان بسته به شرايط فوق بين 24 تا 54 متر متغيير است .
فاصله ستونها : فاصله ستون ها بايد به دقت بررسي شود زيرا كنترل كننده اي روي قسمتهاي فروش دارد كه ميتوان آنها را بدين وسيله به واحدهاي فروشگاهي تبديل نمود. اگر ستونها نزديك بهم باشند تقسيم فضايي فروشگاه دچار اشكال ميشود. همچنين ستونهاي نزديك بهم باعث اشكال در ترتيب وضع كالايي واحدهاي فروش خواهد شد. در مورد تصميم درباره فاصله ستونها مشخصات مورد اجاره بايد در نظر گرفته شود. معمولا (البته نه هميشه ) فروشگاه ‎ها را 4 متر در نظر ميگيرند . البته عرض 3 متر براي مغازه‎ها خيلي كوچك است وعرض ـ3 يا 6ـباضريب هاي 5 مغازههاي بزرگ ممكن است متجاوز از 24 متر نيز برسد. بنابراين فاصله هاي 6 متري بين ستونها معمولا با موفقيت روبرو شده است و براي مغازههاي كوچكتر چنانچه فاصله ستونها 9 مترباشد،انعطافپذيري بيشتري بدست آورده ايم (تقوایی، 1387، 73).
4 ـ 4 ـ نكات مهم طراحي مراكز خريد
مركز خريد يكي از انواع ساختمانهاي جديد است كه پاسخگوي نيازهاي حاصله از بوجود آمدن اتومبيل ميباشد .اين يك گروه از ساختمانهايي است ب افضايي كه عملا به هم مربوط ميشوند و محيطي جديد در زندگي قرن بيستم ، نه فقط از نقطه نظر خريد بلكه از نقطه نظر فعاليتهاي ديگر بوجود مي آورند . اين گروه هاي ساختماني و فضاهاي مربوطه در كنار جاده‎هاي موجود ساخته نميشود بلكه الگويي از خود در بر دارد و اين محيط جديد به پياده روندگان اهداء شده است .
ساختمانهاي تجاري استيجاري : ساختمانهايي كه شامل مغازه ها ميباشند اغلب براي مستاجرين در نظر گرفته ميشود و فقط برخي از بخشهاي فروش مثل فروشگاههاي بزرگ و كوچك، سوپرماركتها،فروشگاههاي مد و رستوران نياز به ساختمان اختصاصي دارند .ساختمانهاي چند مستاجره بايستي حداكثر انعطافپذيري را داشته باشند . عرض ، طول ، فاصله ستون‎ها و ارتفاع آنها عامل بدست آوردن اين انعطاف پذيري است . براي آنكه بتوانيم نيازمنديهاي گوناگون عده زيادي از مستاجرين را براورده كنيم بايد پي جوي خاصيت مشتركي در آنها باشيم كه تمامي آنها به هم مربوط سازد .
ارتفاع سقف4 متر ميتواند اجازه ايجاد نيم طبقه را بدهد كه برخي از مغازه ها براي فعاليت غير از فروش استفاده مي كنند فاصله بين سقف كاذب و سقف اصلي ممكن است خرج بيشتري داشته باشد ولي در عين حال مزيت آن را دارد كه ميتوان در آنها تاسيسات كار گذاشت . ارتفاع صحيح اثر بجايي روي ورودي مغازهها،جاذبه آنها و ساير مسايل مربوط ميگذارد . اگر ارتفاع حداقل در نظر گرفته شود ، فضاي بالاي ويترين و ورودي مغازه ها براي نصب علايم موثر ، كافي نخواهد بود .
دسترسي مشتريان ارتباط صحيح با پاركينگ اتومبيل (و وسايل نقليه عمومي) ازعوامل اساسي ميباشند . پاركينگ مغازه داران و كاركنان با پاركينگ مشتريان نبايد مشترك باشد .
وروديها : ورودي اصلي به طور استراتژيك در ارتباط با ترافيك خارجي قرار ميگيرد و بايد بوسيله ورودي هاي پياده در فواصل مناسب ، مرتبط با خيابانها و محل پارك اتومبيل ها تكميل گردد و بوسيله ويترينهاي نمايش كالا باتظاهر هرچه بيشتر ويترينها،جدا شده باشند .
ورودي كالاها از ورودي اصلي مجزا باشند و مسير حركت كالا بايد از نقطه ورود ( خدمات تحويلي ) و از ميان اطاق دريافت و گاهي از طريق اطاقهاي انبار تا نقطه فروش در نظر گرفته شود . ورودي كاركنان بايد جدا شده باشد و براي آنها علايم دخول و كنترل خروج تعبيه شده باشد يا دسترسي مناسب به اطاقهاي رختكن كارمندان و دستشويي ها وجود داشته باشد .
بازارچه ها : معمولا بازارچه ها و طاقهايي كه به طرف محوطه اصلي راهنمايي ميكند ، بايستي در جهت ايجاد يك حالت صميمي و اتمسفر ارام كننده باشد . هدف اين است كه خريد كننده به نماي فروشگاه جلب شود . همچنين از نقطه نظر كل طرح بايستي تغيير محسوسي براي خريد كننده وجود داشته باشد زيرا او از يك قسمتي كه نسبتا سادهتر است به يك محوطه اي كه هنرمندانه تر ساخته شده است قدم ميگذارد ، كه در اكثر موارد نقطه اوج زيبايي يك بازارچه را تشكيل ميدهد .
جريان عبور و مرور و سهولت رسيدن افراد از يك فروشگاه به يك فروشگاه ديگر داراي اهميت بسيار زيادي است .در جاهايي كه فاصله يك فروشگاه تا فروشگاه بعدي خيلي زياد است (بيش از 700 فوت ) در ذهن خريدار يك واكنش فيزيكي و رواني عبور از يك تونل بوجود مي آيد . يك راه براي جلوگيري از ايجاد چنين احساس منفي در كه معمولا در محل برخورد به L خريدار ايجاد يك زاويه شكست در تقريبا نيمه راه است،تهيه پلان به شكل محوطه برخورد به محوطه مياني ميرسد . در اين نقطه يك خريدار قبل از اينكه انتهاي ديگر فروشگاه را ببيند،يك چرخش كوتاهي ميكند . پلانهاي ديگري نيز ميتوانند وجود داشته باشند كه فاصله عبور خريدار را از فروشگاه در راس آن بوجود مي آورد كه از نقطه مركزي اين واحد به يك فاصله باشند .
يك مركز خريد چند طبقه اي با منطقه وسيع مخصوص خريد نيز جواب ديگري به اين مسئله است و راحتي و آسايش را از نظر كمتر راه رفتن مشتريان تامين ميكند . در اينجا وسيله نقليه اصلي در جهت عمودي كار ميكند(آسانسور،پله هاي برقي و راه پله ها) . موقعيت اين وسايل نقليه بايد طوري تنظيم شود كه حداكثر امتياز را در خود داشته باشد . در بسياري از مراكز خريد با قرار دادن ديوارهاي شيشيه اي براي آسانسورها اين وسايل نقليه عمودي را جالب توجه تر كرده اند . سوار شدن در اين آسانسورها براي هر گروه سني تفريح جالبي است و به خريدار كمك ميكند كه اطراف خود را به خوبي ببيند . موقعيت قرار گيري وسيله نقليه عمودي در يك مركز بسيار مهم است .با پيشرفتهاي جديدي كه در بافت كفپوش‎ ها هم براي داخل و هم براي خارج اينگونه مراكز بدست آمده است،كفپوشها يكي ديگر از ماتريالهاي مفيد براي اين منظور ميباشند . هزينه نصب آن را خرج جزيي تعمير و مراقبت جبران ميكند . اعم از اينكه كفپوش براي تمام سطح بازارچه استفاده شده باشد يا خير قسمتهاي مخصوصي وجود دارند كه در آنجا وجود اين كفپوشها زيبايي و جذابيت بيشتري بوجود مي آورد .
در بازارچه ها ديوارها بايستي تا ارتفاع 8 تا 10 فوت از ماتريالهاي تهيه شده باشد كه دوام و مراقبت شان ايده آل باشد . در اكثر موارد استفاده از ماتريالي كه در خارج ساختمان مورد استفاده بوده مثل آجر ، بتن پيش ساخته و غيره باعث ادامه طرح شده و زيبايي ايجاد ميكند و يك عنصر طبيعي است كه باعث تاكيد و تقابل بيشتر قسمت درگاهي هر فروشگاه ميشود . در قسمت فوقاني قسمت 8 تا 10 فوتي كه با يك ماتريال مقاوم پوشانده شده است .ميتوان از هرنوع ماتريال ديگري كه هماهنگي با كل طرح داشته باشد استفاده كرد ،مانند پلاستر ،ديوارخشك ،چوب و… در اكثر موارد آرشيتكت وتوسعه گر طرح به هر مستاجري اجازه ميدهد كه در حد كل طرح براي خود جلوه متماييزي را انتخاب كند ، براي بوجود آوردن يكپارچگي ، ارتفاع و نوع لامپ به 2 تا 3 فوت محدود شده است و همگي آنها بايستي از يك ارتفاع مخصوص نصب شود . ولي در مراكز بزرگتري كه در آن بازارچه ها و محوطه هاي متعددي وجود دارند ، اين محدوديت موردي ندارد . نوشتن با حروف جالب وگرافيك و به وجود آوردن تصاوير خيالي بدون محدوديت ارتفاع وسطح ميتواند براي تغيير اتمسفر مورد استفاده قرار گيرد .
نور وضع ظاهري مركز در شب چه از نظر ساختمان و چه از نظر فضاي باز بايد به دقت مطالعه شود چون در مراكزي كه در ساعات شب كار ميكنند مقدار زيادي از خريد شبانه انجام ميشود در بعضي از نقاط اصولا نور نقش فونكسيونل و ايمني دارد . مانند محلهاي اتومبيل رو ،پاركينگها ،محلهاي حمل و نقل عمومي و محلهاي سرپوشيده اطراف مركز ، با انتخاب صحيح وسايل نورپردازي گذشته از در نظر گرفتن اين مسئله به زيبايي مركز نيز كمك ميكند . منظر شبانه مركز نبايد يك غول تيره برخاسته باشد و نورپردازي به آن بايد ديد زيبايي را از اطراف و پاركينگ ايجاد كند (مجله فرآیند معماری، شماره 3).
4 ـ 5 ـ مصادیق و نمونه های موردی
4 ـ 5 ـ 1 ـ مجتمع تجاری الماس شرق
4 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ ایده طرح
باگذشت زمان مراكز تجاري با كاربري هاي ديگر تلفيق گشتند و مراكز تجاري تفريحي را به وجود آوردند و در اين فضاها به واژه خريد ديگر به عنوان فعلي براي رفع نياز نگريسته نميشود بلكه خريد به صورت يكي از اجزاي تفريح و گزراندن اوقات فراغت تبديل گشته است. آنچه ذكر شد ،ايده اصلي ساخت مراكز تجاري بزرگ با قابليت در برگيري خدمات رفاهي و تفريحي را مشخص ميكند. اين فضاها به دليل آنكه عمدتا در شب پذيراي مردم هستند به صورت بسته و مسقف طراحي شده و روشنايي و نورپردازي هاي گوناگون كه خود از مشخصه هاي اصلي ايجاد جاذبه براي فضاهاي تجاري ميباشد به عنوان اصلي ترين ايده هاي طراحي مطرح ميشود.
در غالب اين پروژه ها اساس طراحي بر تركيب دو فعاليت اصلي يعني خريد و تفريح استوار است. غرفه اي تجاري ، مراكز بازي كودكان ، مراكز تفريحات و سرگرمي ها ، رستورانها،كافي شاپ ها و فست فود ها از مهمترين اجزاي شكل گيري اين مجموعه ها مي باشند و مجتمع تجاري الماس شرق با زير بنايي در حدود 104000 متر مربع و در زميني به مساحت 25000 متر مربع با اين هدف در مهمترين مركز زيارتي و گردشگري

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید