دانلود پایان نامه

ايران يعني مشهد ساخته شده است.
شکل4 ـ 15: پلان طبقه سوم ، چهار راه پله و فضاي ارتباطي در چهار گوشه طرح پيش بيني شده است. تنوع فرم و راه هاي ارتباطي مي تواند در شناسايي موقعيت به بازديد كنندگان كمك كند
شکل4 ـ 16: يكي از ورودي هاي مجتمع ، تنوع مصالح و فرم ها در نما
4 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ تحليل فرم
ايده اصلي بنا يك استوانه است كه در سطوح افقي و عمودي قطعاتي از آن جدا و يا به آن اضافه شده است . در سطح افقي اين گسترش ها بيشتر به جهت تطبيق با فرم متوازي الاضلاع زمين صورت گرفته است. توجه به بيان سمبوليك و نماد گونه در استفاده طراح از فرم گنبد در مركز ثقل بنا به نحوي آشكار ميشود. ارتفاع گنبد از پايه تا رأس به اندازه ارتفاع ساختمان از زمين تا زير گنبد است. فرم بنا ماهيتي چندگانه دارد و مجموعه اي همنشين از سبكها و جريانهاي مختلف معماري است. از طرفي در ساخت گنبد توجه صرف به استفاده از اعجابات سازه اي استوار است ولي در طراحي بدنه ستونهاي سبك كلاسيك با رنگ سفيد تقارن محور ورودي ، شيشه هاي سبز رنگ و بدنه هاي كامپوزيت به چشم ميخورد. از اين روي تناسب نما و ساختار پلان مجموعه با فرم نهايي آن چندان سازگار نمي باشد.
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ تحليل پلان
اساس شكل گيري مجموعه دايره هاي هم مركزي است كه فضاي تجاري را در موقعيت هاي تقريبا يكسان نسبت به فضاي خالي مركزي قرار داده است. بايد گفت كه اين مجموعه نه در ساختار پلان و نه در طراحي فضاهاي داخلي برداشتي هر چند مفهومي و انتزاعي از بازار نداشته موضوعي كه طراح آن نيز بدان اذعان دارد توجه به نيازهاي بازديد كنندگان به ويژه زائران و گردشگران نيز از جمله دلايل توجه به ايجاد فضاهاي جديد و استفاده از مصالح نو ميباشد. شايد بتوان گنبد مجموعه را تنها جلوه تاثير گذار در اين زمينه بيان نمود كه باتوجه به جزئيات خاص طراحي آن با ورقهاي كامپوزيت آلومنيومي در مي يابيم كه استفاده از مصالح جديد و تكنولوژيهاي نو در كنار خلق فضاهاي مدرن در اولويت اهداف طراح مجتمع بوده است.
فضاي خالي مركزي كانون اصلي همه ديدها ، دسترسي ها و توجهات ميباشد. دو حلقه ارتباطي مسير اصلي دسترسي هاي مجموعه ميباشند كه با شيب 3 درصد به صورت يك مارپيچ حلزوني در طبقات حركت مي كنند و بازديد كنندگان را در طول مسير خود به طبقات ديگر هدايت مي نمايد. دسترسي به طبقات به وسيله مجموعه اي از راه پله ها و يا رمپ هاي برقي امكان پذير ميباشد. تقسيم بندي واحدهاي تجاري در قطعات نسبتا محدود و كوچك صورت گرفته است اين واحدها همگي داراي فرم و موقعيت مشابهي هستند.
زير بناي زياد و نظام حركتي دوار و بدون تغيير سبب شده تا مراجعه كنندگان كمتر توان و رغبت بازديد از كل مجتمع را داشته باشد. به همين منظور فضاهاي استراحت و توقف در كنار فضاهاي خدماتي در چهار گوشه طرح پيش بيني شده است كه به صورت فرم چليپا در پلان دايره اي حجم استوانه اي شكل باعث ايجاد تنوع شده است. قسمت عمده اي از فضاهاي اصلي و حركتي فاقد نور مناسب مي باشند كه با نور پردازي هاي داخلي اين امر جبران شده است.
4 ـ 5 ـ 2 ـ مرکز تجارت جهانی شیراز
با هدف ایجاد یکی از بزرگترین و خاص ترین مجتمع های چند منظوره تجاری ، اداری ، مسکونی ، خدماتی ، ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و توریستی منحصر به فرد در کشور ، منطقه ، و جهان با بهره گیری و دعوت از دانشمندان ، نخبگان و متخصصان ممتاز و برجسته ایرانی و خارجی برای اولین بار در ایران با رعایت استانداردهای روز دنیا با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث میشود.
4 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ مشخصات ویژه
مسـاحت زميـن : نزديـك به 10000 متـرمربـع (ده هـزارمـتـرمـربـع)
مسـاحت زیر بنا : بیش از 95000 مترمربع (نـودوپنج هـزارمـترمربع)
تعداد كل طبقـات : مجمـوعاً 47 طبـقه بـه شـرح ذيـل:
تعداد طبقات تجاری : 5 طبقه
تعداد واحدهای تجاری : بیش از 800 واحد
تعداد طبقات پاركينگ : 4 طبقه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید