مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، سبک رهبری، عملکرد کارکنان، تعهد سازمانی

این رو در روایات یکی از علل و عوامل افزایش عمر در شخص، عفو و گذشت دانسته شده است. البته شاید علل ماورایی برای این افزایش عمر باشد، ولی شکی نیست که آرامش و آسایش و نوعی بی خیالی در این زمینه خود عامل تعیین کننده در سلامت روح و ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره پیامبر(ص)، کرامت انسانی، آیات و روایات، آموزه های قرآنی

آشنایی‌های موجود در بین افراد جامعه موجب می‌شود که افراد برای بخشش فرد خاطی تحلیل‌هایی خاص را انجام ‌دهند و عواملی مانند نگاه عقلانی به مسائل و نگاه علمی معطوف به ارزش‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود مد نظر قرار دهند که در بیشتر موارد نتایج خوبی حاصل می‌شود. زمانی‌که افراد ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، علوم اجتماعی، نهادینه شدن

سرمایه اجتماعی و در عرصه اقتصادی مطرح می سازد. فوکویاما یکی از مفاهیم مهم در تبیین سرمایه اجتماعی را “شبکه اعتماد” می داند، شبکه اعتماد عبارت است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می‌کنند. از این‌رو، ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره اعتماد نهادی، ساخت اجتماعی، مقررات قانونی، شاخص های سنجش

صورت عدم به کار گیری کاهش می یابد(پاتنام،۱۹۹۲). ۲-۳-۸- اعتماد میان فردی ما به افرادی که از نزدیک با آنها آشنا هستیم،کسانی که از روی نامشان آنها را می شناسیم و افرادی که با آنها در کنش رو در رو هستیم (خواهر و برادر،دوستان،همسایگان، کارگران ،شرکای کاری و…)اعتماد می کنیم. ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره اعتماد متقابل، سرمایه اجتماعی، اجتماع محلی، اعتماد عمومی

بنابرین اعتماد پیش شرطی برای همکاری بوده و نیز محصولی از یک همکاری موفقیت آمیز می باشد پس می توان گفت اعتماد محور اصلی همکاری است و یا به بیانی اعتماد اساس عاطفی برای همکاری است. به همان صورتی که اعتماد اساس همکاری است،تی اعتمادی از بین برنده همکاری است،اگر ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، تعین اجتماعی، اعتماد بنیادی، رشد و بالندگی

لذا نیاز به تئوری‌ای جامع و مشتمل بر آرای صحیح این حوزه لازم به نظر می‌رسد. دوم آنکه با توجه به غنای آموزه‌های دین مبین اسلام در تمامی حوزه‌های اخلاق، نیاز به تئوری مبتنی بر این آموزه‌ها که با عقاید و فرهنگ اسلامی همخوان باشد، حیاتی به نظر می‌رسد. تمامی ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، یادگیری اجتماعی، مدیریت اسلام، سازمان دانش

اخلاقی از دیدگاه کاریانا و همکاران (۲۰۱۱) و ویژگیهای رفتاری نمونه از دیدگاه دو تقسیم بندی متداول که قبلاً به آن اشاره شده است، ‌‌مدل ارائه شده ذیل مورد بررسی قرار گرفت. نمودار (۳-۱) مدل مفهومی پژوهش فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه در این فصل به ادبیات ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، بخشودگی بین فردی، تصمیم گیری، کارکنان بانک

ر زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود: امیل دورکیم، اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است. گئورگ زیمل، “اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می برد ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، سبک رهبری، توانمندسازی، منابع انسانی

که سازمان علاوه بر ایجاد ذهنیت مطلوب، عملکرد واقعی خود را نیز با آن متناسب ساخته و کیفیت خدمات را بالا ببرد لذا اگر کیفیت را ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازها و خواسته‌های مشتریان تعریف کنیم، تلاش اثربخش و کارا در راستای رضایتمندی مشتریان، مستلزم شناخت حساسیت‌های آنان ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره رهبری اخلاقی، نیروی انسانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی

۳-۳- جامعه آماری ۶۹ ۳-۴- حجم نمونه ۶۹ ۳-۵- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۰ ۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای ۷۰ ۳-۵-۲- پژوهشهای میدانی ۷۰ ۳-۶- روایی و پایایی پژوهش ۷۱ ۳-۶-۱- تعیین روایی پژوهش ۷۱ ۳-۷- روشهای تحلیل آماری ۷۲ ۳-۸- تحلیل پرسشنامه ۷۳ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ادامه مطلب…