پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مناسب ترین استراتژی ها برای سازمان

عنوان کامل پایان نامه :  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها مقدمه بانک ها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند،از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد:ارائه تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

عنوان کامل پایان نامه :  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها مبانی نظری پژوهش چهارچوب نظری این پژوهش متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار توصیفی می باشد. بدین نحو که در آغاز با بهره گیری از تجزیه وتحلیلSWOT ، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه بررسی تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک …

عنوان کامل پایان نامه :  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها اهداف پژوهش با در نظر داشتن اینکه بانک ها در معرض رقابت شدید بازارهای داخلی می باشند، لذا اتخاذ و تدوین برنامه های استراتژیک درجهت تقویت بانکداری می­تواند موثر باشد،حال این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله فارسی پایان نامه مدیریت:ارائه متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان روش الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از روش های مهم قابل بهره گیری در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از اصول اساسی تفکر تحلیلی زیر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL عناصر دانش پیچیدگی و ظرافت خاص مفهوم دانش می­طلبد که عناصر تشکیل­دهنده آن (ورای داده­ها و اطلاعات) مورد تعمق بیشتر قرار گیرد. دانش، موضوعی پیچیده و پویاست و به دلیل ماهیت اجتماعی­شدن و آمیخته بودن آن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع نقش انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL طبقه بندی بلاکلر از دانش   بات[1] (1995) هم در یک طبقه­بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی کرده­می باشد (Bhatt, 2002): دانش ضمنی (نهان)، که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می­گردد: دانش فرهنگی: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و …

عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در این بخش گستره وسیعی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش ذکر می گردد. این عوامل از دیدگاه مدیریت دانش عبارت می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL انواع دانش از نظر ماشلوپ   زاک[1] از پنج نوع دانش نام­برده­می باشد (جعفری مقدم، 1382).: دانش عملی[2]: که در کارها، اقدامات و تصمیم­گیری­های بشر مورد بهره گیری قرار می­گیرد. دانش سیاسی، دانش حرفه­ای، دانش مربوط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق پایان نامه ارشد:تاثیر انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL ویژگی­های دانش پژوهشگران عقیده دارند که کسب اطلاعات در خصوص ویژگی­های دانش به اداره مؤثر آن کمک می­کند. وی معتقد می باشد همانگونه که مدیران در صورت اشراف به ویژگی­های کارکنان تحت سرپرستی خود، احتمال بیشتری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL عناصر دانش پیچیدگی و ظرافت خاص مفهوم دانش می­طلبد که عناصر تشکیل­دهنده آن (ورای داده­ها و اطلاعات) مورد تعمق بیشتر قرار گیرد. دانش، موضوعی پیچیده و پویاست و به دلیل ماهیت اجتماعی­شدن و آمیخته بودن آن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل