پایان نامه

پایان نامه بررسی کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها کارت امتیازی متوازن، کارتی می باشد که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد:ارائه تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

عنوان کامل پایان نامه :  تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها مبانی نظری پژوهش چهارچوب نظری این پژوهش متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان اهداف ارزیابی عملکرد اهداف ارزیابی عملکرد را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود: اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL طبقه بندی بلاکلر از دانش   بات[1] (1995) هم در یک طبقه­بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی کرده­می باشد (Bhatt, ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL انواع دانش از نظر ماشلوپ   زاک[1] از پنج نوع دانش نام­برده­می باشد (جعفری مقدم، 1382).: دانش عملی[2]: که در کارها، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه مدیریت:سنجش انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL انواع دانش   بحث بر روی طبقه­بندی انواع دانش، بسیار مهم می باشد؛ زیرا انواع مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL روابط داده، اطلاعات و دانش داده عاملی می باشد که ذخیره می‏گردد و پس از پردازش به اطلاعات تبدیل می‏گردد. در ادامه مطلب…

By 92, ago