پایان نامه تعیین نگرش شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،

عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5 نظریه­های رضایت شغلی نظریه­های رضایت شغلی فراوان می باشد. همان­گونه که درمورد تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی، اتفاق عقیده­ای وجود ندارد، ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد:ارائه رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت) فرضیه های پژوهش با در نظر داشتن مدل فوق، فرضیه های این پژوهش عبارتند از: بین تأثیر تعارض و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست. بین تأثیر ابهام و رضایت شغلی کارکنان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله پایان نامه ارشد:سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت) ) رضایت و انگیزش آبراهام مازلو اظهار می کند که آغاز بایستی نیازهای بیرونی برآورده گردد، قبل از اینکه کارکنان به نیازهای درونی دست یابند. تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، اهمیت تقدم برآورده شدن نیازهای بیرونی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه بررسی اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت) شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس ایجاد این شاخص در کشور سوئیس برای اهدافی چند صورت پذیرفت مانند: ایجاد فرهنگ مشتری مداری، توسعه علاقه و انگیزه سازمان‌ها جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل