پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه تعیین اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT سلسله مراتبی در حالت سلسله مراتبی، وزن نهایی یک گزینه از مجموع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT – سرمایه سازمانی : شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT روش پژوهش : این پژوهش از لحاظ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان اهداف ارزیابی عملکرد اهداف ارزیابی عملکرد را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود: اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان جایگاه اندازه گیری عملکرد واحدهای اندازه گیری چند بعدی نیز می‌توانند مورد بهره گیری قرار گیرند.این شاخص ها شاخص‌هایی هستند که به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان 4 فرآیند ارزیابی عملکرد مسأله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی می باشد که محققان و کاربران را به چالش واداشته می باشد ، ادامه مطلب…

By 92, ago