پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری

عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT شما می توانید مطالب مشابه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT روش پژوهش : این پژوهش از لحاظ ادامه مطلب…

By 92, ago