پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان …

 ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی  پیشینه ی پژوهش 2-9 ارتباط ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی دو دیدگاه متفاوت در زمینه ارتباط بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی هست . دیدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه ارشدمدیریت:میزان برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان 3 تعاریف هوش هیجانی همزمان با توسعه ی مفهوم هوش هیجانی و گستره ی سازمان و مدیریت و مطرح شدن آن به ادامه مطلب…

By 92, ago